Kategooriad

vobler.ee kasutustingimused 

Vobler OÜ (edaspidi Kaupleja), registrikoodiga 12965814, registri aadress on J. Koorti tn 10-16 Tallinn Harjumaa 13612 ja klient, kes vormistab E-poes tellimuse ja identifitseerib end sisestades tellimusele oma isikuandmed (edaspidi Tarbija), sõlmisid käesoleva E-Poe Kasutuslepingu (edaspidi Kasutusleping).

 

 1. E-pood:

1.1. vobler.ee (edaspidi E-pood) on Kaupleja poolt loodud internetipood mille vahendusel toimub toodete müük Tarbijale.

1.2. E-poe tegevuskoht on www.vobler.ee (edaspidi Müügikoht).

  

 1. Üldsätted: 

2.1. Lepingupooled juhinduvad omavaheliste suhete reguleerimisel võlaõigusseadusest, teistest Eesti Vabariigi seadustest ja muudest õigusaktidest ning Kasutuslepingus kokkulepitust.

2.2. Kauplejal on õigus mistahes ajal teha pakutavasse E-poe teenusesse muudatusi. Kauplejal on õigus ühepoolselt muuta kasutajalepingu tingimusi ilma, et tal oleks kohustus teatada sellest elektronposti teel kirjalikult teenuse kasutajale.

2.3. Kaupleja ei kasuta Tarbija poolt esitatud personaalseid andmeid.

2.4. Kauplejalt toodete ostmisel loetakse, et Tarbija on müügitingimustega tutvunud, on neist aru saanud ja nendega nõustunud.

 

 1. Tooted ja Hinnad:

3.1. Müügihind on kaubaühiku või kaubakoguse eest Kaupleja tasutav summa.

3.2. Kõik hinnad toodud Eurodes. Hinnad sisaldavad Eesti Vabariigis kehtestatud käibemaksu.

3.3. Kauplejal on õigus hindu muuta igal ajal.

3.4. Ühikuhind on kauba ühe tüki lõpphind. Kauba müügihind ja ühikuhind avaldatud kirjalikult selgel ja loetaval viisil ning need hinnad on Tarbijale üheselt mõistetavad ja kergesti märgatavad.

3.5. Kui E-poes kasutaja esitas ja tasus tellimuse siis kohustub osutaja tarnima kasutajale vastavad tooted tellimuse hetkel kehtinud hindadega. Teenuse kasutajal ei ole õigust nõuda hinnavahe kompenseerimist.

3.6. E-poes kuvatavad tooted on tavapäraselt on olemas Tarnija laos või partnerite ladudes.

3.7. E-poes kuvatud toodete saadavus võib muutuda tehniliste probleemide tõttu lao või E-poe programmides.

3.8. Kui toode puudub laost siis tellimust ei ole võimalik täita. Sel juhtumil võtab E-poe töötaja Kauplejaga ühendust ja pakub välja võimaliku uue tarneaja, toote asendamise samaväärse teise tootega, mis on sama hinna ja kvaliteediga või tagastab teenuse Kauplejale raha hiljemalt 30 päeva jooksul.

3.9. Kuvatud tootepildid on illustratiivse tähendusega ning mis võivad erineda tegelikust tootest. Kaupleja annab endast parima, et kuvada võimalikult head ja korrektset tootekirjeldust, kuid vaatamate sellele, e-poes olevad tootekirjeldused ei pruugi olla ammendavad ja võivad sisaldada tahtmatuid vigu.

  

 1. Ostu sooritamine:

4.1. E-poes pakutavaid tooteid müüakse nii füüsilistele ku ka juriidilistele isikutele.

4.2. Teenuse kasutaja valib välja soovitud tooted ning seejärel kohustub sisestama tellimuse täitmiseks nõutud andmed (perekonnanimi, eesnimi, kontakttelefon, kontakt elektronpost, kättetoimetamise aadress, postiindeks ja teised andmed) ning tasub toodete eest internetipanga pangalingi vahendusel või arve ülekandega.

4.3. Tarbija kohustub esitama vormistamisel tõesed andmed, mis on vajalikud tellimuse täitmiseks. Osutaja ei vastuta täitmisel teenuse kasutaja poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tingitud tellimuse mitte täitmise või mistahes sellest tulenevate tagajärgede eest.

4.4. Müük toimub siis, kui teenuse kasutaja on tasunud tellimuse eest pangaülekandega kasutades E-poes olevat Swedbank pangalinki, ülekande väljastatud arve alusel.

 

 1. Tarneaeg ja kohaletoimetamise tingimused:

5.1. Tarbijal on õigus valida kahe erineva kauba kättesaamisviisi vahel: SmartPost või tasuta tarneviis Tallinna piires.

5.2. Kaubad toimetatakse Kauplejani Eesti Vabariigi piires 2 – 5 tööpäevaga, välismaale 5 - 14 tööpäevaga.

 

 1. Lepingust taganemine enne Teenuse osutajapoolset lepingu täitmist:

6.1. Kui Tarbija soovib tellimuse esitamise järgselt ja enne lepingu osutaja poolset täitmist lepingust taganeda, siis kohustub Tarbija sellest võimalikult kiiresti Kauplejale kirjalikult teatama. Kirjalik teade tuleb saata elektronposti aadressil sales[at]vobler.ee. E-maili tuleb märkida tellimuse number, millest soovitakse taganeda ning lisada Tarbija kontaktandmed (eesnimi, perekonnanimi, tellimuse esitamise kuupäev, kontakttelefon).

 

 1. Tagastusõigus:

6.1. E-poest ostetud kaupadele kehtib 14 päevane tagastusõigus.

6.2. Tagastatav toode peab olema puuduseta, täiskomplektne, originaalpakendis avamata ja kasutamata.

6.3. Tagastusõigus ei laiene kasutatud või avatud ümbrisega toodetele.

6.4. Toote tagastamiseks tuleb esitada vastav taotlus e-mailile sales[at]vobler.ee

6.5. Tagastamisel tuleb esitada kauba ostuarve. Raha kantakse üle samale arvelduskontole kust toimus selle laekumine Kaiplejale.

6.6. Tagastamisega kaasnevad transpordikulud katab Tarbija.

6.7. Juhul kui peale toote tagastamist ilmneb, et toode ei vasta E-poe Kasutuslepingu punktides 6.1 – 6.5 toodud tingimustele, siis raha Teenuse kasutajale ei tagastata ning tagastatud toode jääb Teenuse osutaja juurde hoiule. Hoiustamise või Teenuse kasutajale toote tagastamisega seotud kulud katab Teenuse kasutaja.

 

 1. Pretensioonide esitamise kord:

7.1. E-poest müüdud toodetele kehtib võs §-s 218 lg 2 sätestatud 2-aastane pretensiooni esitamise tähtaeg.

 

 1. Isikuandmed ja nende kasutamine:

9.1. Tarbija annab selge ja teadliku nõusoleku Kauplejale enda isikuandmete töötlemiseks.

9.2. Tellimuse esitamisel Tarbija poolt sisestatud Kauplejale teatavaks saanud isikuandmed kantakse kliendiregistrisse ning kasutatakse müügiteenuse osutamiseks ja kauba pakkumiseks Tarbijale.

9.3. Kaardiandmete küsimisel kasutatakse turvalist SSL andmesidet ja MasterCard SecureCode ning Verified by Visa turvasüsteeme.

9.4. Kaupleja sisestatud kaardi andmeid ei näe. Tehingu tegemiseks suunatakse kaardi valdaja Kaardikeskuse (Pankade Kaardikeskuse AS www.estcard.ee) turvalisesse keskkonda. Maksmise hetkel toimub kaardi valdaja kaardiandmete sisestus kaardi valdaja poolt Kaardikeskuse serveris paiknevasse andmebaasi ning andmeid säilitatakse samuti Kaardikeskuses paiknevas serveris.

9.5. Isikuandmete allikaks on kliendisuhte tekkimine E-poes tellimuse registreerimisel.

9.6. Registreeritavate isikuandmete koosseisu kuuluvad andmed Tarbija tellimuse kohta (perekonnanimi, eesnimi, tänav, maja ja korteri number, asula või linn, postiindeks, telefoninumber, aadress, sünniaasta, tarnimise viis kasutatud makseviis) E-poe Kasutuslepinguga nõustumine müügipakkumiste saatmisega elektronposti aadressil vabatekstina sisestatud märkused.

9.7. Isikuandmeid töötleb Vobler OÜ.

9.8. Isikuandmeid, mis on vajalikud kauba vahendamiseks Tarbijale, edastakse kulleriteenust osutavaile ettevõtteile.

9.9. Isikuandmete kaitse on tagatud turvameetmetega.

9.10. Kaupleja kohustub mitte edastama registreeritud isikuandmeid kõrvalistele isikutele.

9.11. Kaupleja jätab endale õiguse edastada kasutajat puudutavaid andmeid juhul kui andmeid töötleb seadusega ettenähtud kohustuse täitmiseks isik, kellel on selleks seaduslik õigus või kui see toimub Tarbija isiku elu, tervise või vabaduse kaitseks.

9.12. Tarbijal on õigus kontrollida teda ennast puudutavaid isikuandmeid, samuti neid muuta või kõrvaldada registrist.

9.13. Tarbija annab Kauplejale nõusoleku saata tellimuse esitamisel sisestatud elektronposti aadressil tellimuskinnituse.

9.14. Tarbija annab Kauplejale nõusoleku saata müügipakkumisi tellimuse esitamisel sisestud elektronposti aadressil juhul, kui on märkinud ära vastava nõusoleku tellimuse esitamise lehel linnukesega vastavas aknas.

9.15. Kaupmees on isikuandmete vastutav töötleja, Kaupmees edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.

 

 1. Vastutus:

10.1. Kauplejal lasub vastutus toote müügihinnas Kaupleja ei võta vastutust defektiga toodete poolt tekitatud kahjude eest nagu vara informatsiooni kahjustumine käibe või kasumi kaotamine.

10.2. Tarbija kohustub kasutama E-poe teenust üksnes seadusele ja headele tavadele vastavatel eesmärkidel.

10.3. Kasutaja vastutab ise kõikide kasutamist eeldavate seadmete tarkvara andmesidesüsteemide muretsemise ja korrashoidmisega eest. Samuti muude E-poe Teenuse kasutamisest põhjustatud kulutuste eest.

10.4. Kasutaja vastutab täielikult Kasutuslepingu seaduse alusel heade tavade vastasest E-poe kasutamisest tingitud kahjude eest nii Osutajale, teistele Teenuse kasutajatele või kolmandatele isikutele.

 

 

 1. Klienditeenindus:

11.1. Klienditeeninduse telefon on +372 5333 0456 ja e-posti aadress on sales[at]vobler.ee.

11.2. Klienditeenindus võtab kõnesid vastu tööpäeviti kella 9.00 ja 18.00 vahel (GMT +2). E-kirjadele vastame ühe tööpäeva jooksul.

11.3. Suhtluskeel on eesti, vene ja inglise keel.

  

 1. Erimeelsused:

12.1. Vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele õigusaktidele kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse Kasutuslepingust ja kasutamistingimustest tingitud erimeelsused Harju Maakohtus.

  

 1. Kasutamistingimused:

13.1. Kasutuslepingus toodud tingimustega tutvumine on Teenuse kasutajale kohustuslik.

13.2. Tellimise hetkel vastavas aknas „Nõustun e-poe kasutustingimustega” linnukese märkimisega nõustub Teenuse kasutaja, et on tutvunud Kasutuslepingus toodud tingimustega, neist aru saanud ja nõustub Kasutuslepingus toodud tingimustega.

 

vobler.ee garantiitingimused

  

Pretensiooni esitamine:

Kui olete ostnud või tellinud kaupa ja hiljem avastanud, et vaatamata õigele kasutamisele ja hooldusele on imnenud mingi viga, siis pöörduge viivitamatult e-poesse tagasi e-meili teel sales[at]vobler.ee

Et kõiki hilisemaid probleeme oleks lihtsam lahendada, säilitage kindlasti ostudokumendid (müügiarve, saateleht, leping jne), mis tõendavad, et ostu teinud just sellest poest või teenindusettevõttest. Ilma müüki tõendava dokumendita võib müüja probleemi lahendamata jätta.

Probleemi ilmnemisel tuleb saada e-meilile sales[at]vobler.ee kaebus. Kaebuses märkige oma nime ning kontaktandmed, kaebuse esitamise kuupäev, kaubal esinev puudus, müügiarve, garantiidokumendid ning saateleht.

Müüja on kohustatud kaebuse vastu võtma ja 15 päeva jooksul alates kaebuse saamisest selle läbi vaatama.

 

Pretensiooni ei ole mõtet esitada, kui:

-       Kaup on olnud igapäevaselt pidevalt kasutuses ja sellest tulenevalt lihtsalt ära kulunud;

-       Kasutatud ebaõigetes kasutustingimustes või ei ole järgitud kastutusjuhendis toodud nõudeid;